PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia III i IV kwartał 2021 + nowości (część 2)” (ZZP.261.13.2021)
2021-09-28

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa serwerów, oprogramowania oraz ich wdrożenie (ZZP.261.12.2021)
2021-09-21

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).


Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2021-09-20

Przedmiotem zamówienia jest artystyczne wykonanie przez muzyków AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, dyrygentów Marka Mosia i Adama Sztabę oraz Krzysztofa Herdzina, Adama Pierończyka, Igora Herbuta, Adama Bałdycha wraz z Marcelem Comendantem i Krzysztofem Dysem utworów inspirowanych twórczością Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego w ramach koncertu z okazji obchodów Jubileuszu 75-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm.)

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2021-09-06

Przedmiotem zamówienia jest produkcja (na podstawie autorskiej koncepcji) 10 odcinków w języku polskim i 10 odcinków w języku angielskim animacji o Henryku Wieniawskim, czas trwania około 2 minuty każdy. Produkcja na podstawie książeczki z serii Małe PWM autorstwa Katarzyny Huzar-Czub z ilustracjami Pauliny Wyrt.

 

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.1129.)

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2021-08-03

Przedmiotem zamówienia jest produkcja semi-scenicznego wystawienia muzycznego spektaklu operowego pt.: „Wanda” Joanny Wnuk-Nazarowej do tekstu misterium Cypriana Kamila Norwida „Wanda. Rzecz w obrazach sześciu” na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.02.2021

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.1129.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia III i IV kwartał 2021 + nowości” (ZZP.261.11.2021)
2021-07-12

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie” (ZZP.261.10.2021)
2021-06-28

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Zakup i dostawa serwerów z oprogramowaniem i UPS oraz wdrożenie” (ZZP.261.06.2021)
2021-06-18

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).


Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Wykonanie usługi obróbki graficznej/podstawowego retuszu skanów oraz weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian z niej wynikających na pliki cyfrowe materiałów nutowych” (ZZP.261.09.2021)
2021-06-09

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).


Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowiska recepcyjnego w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie (ZZP.261.08.2021)
2021-05-05

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).