PWM

Wyszukiwanie zaawansowane

O DZN

Dział Zbiorów Nutowych (DZN) – dział wypożyczeń, stanowiący trzon Oddziału Warszawskiego PWM. Zajmuje się odpłatnym udostępnianiem partytur, wyciągów fortepianowych, głosów orkiestrowych, chóralnych oraz librett polskich i zagranicznych utworów na potrzeby wykonawcze instytucji muzycznych. W zbiorach biblioteki znajdują się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych od epoki baroku po czasy współczesne. Działalność DZN dotyczy również wypożyczeń materiałów wydawców zagranicznych, reprezentowanych przez PWM na terenie Polski. Wśród nich są obecnie m.in. Schott Music, Boosey & Hawkes, Edition Peters czy Universal Edition, w sumie 12 zagranicznych wydawnictw.
Natomiast reprezentowaniem katalogu wypożyczeniowego PWM na rynkach zagranicznych zajmują się agenci, których zadaniem jest także jego promocja na terenie danego kraju. DZN pod względem strukturalnym tworzą trzy działy: wypożyczeń krajowych, zagranicznych oraz scenicznych.

 

       PWM            Hol w budynku

 

Proces zamawiania materiałów nutowych w PWM jest stale unowocześniany. Od 2010 Dział Zbiorów Nutowych pracuje na stosowanym także wśród europejskich wydawców systemie Hire Library Management System for Windows (w skrócie HLMSW), służącym do zarządzania wszystkimi operacjami, związanymi z wypożyczeniem materiałów wykonawczych. Przyśpiesza on pracę na wszystkich etapach realizacji zamówienia (od wprowadzania zamówienia do systemu, przez wysyłanie materiałów i kontrolę zwrotów do fakturowania) oraz zapewnia elastyczny system inwentaryzacji.

Kolejną innowacją w procesie zamawiania było nawiązanie w 2011 roku współpracy z platformą Zinfonia (www.zinfonia.com), która w jednym miejscu gromadzi informacje pochodzące bezpośrednio z wielu największych wypożyczeniowych i handlowych katalogów utworów muzyki poważnej. Korzystanie z Zinfonii prowadzi do zautomatyzowania procesu składania zamówień, a w konsekwencji do znacznego przyspieszenia ich realizacji. Natomiast obecność katalogu PWM w Zinfonii daje możliwość szerokiej promocji muzyki polskiej za granicą.

 

      Spotkanie             ChórOprócz Dział Zbiorów Nutowych Oddział Warszawski PWM tworzą także: jednoosobowy dział prawny, dedykowany wszelkim zagadnieniom związanym z wypożyczeniem materiałów oraz dział promocji muzyki, dbający o kontakt z filharmoniami i orkiestrami, współpracę z festiwalami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej muzyki (Polmic, Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza i inne).

Dział Zbiorów Nutowych powstał w 1958 roku w Warszawie jako Centralna Biblioteka Nutowa, obecna nazwa jest używana od 2000 roku. W latach 1958-1988 siedzibą DZN (wówczas CBN) był Pałac Prymasowski przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Szefem Oddziału była (do roku 1980) Wanda Doleżal, a następnie w latach 1980-1989 – Jerzy Jasieński. Wówczas to, jak wspominał po latach „w krótkim czasie zbiór powiększył się znacznie o nowe pozycje. Powstał sztab grafików nutowych – kreślarzy, których prace porównywalne były z pracami drukowanymi. Zbiory nie mieściły się w podziemiach i pomieszczeniach zajmowanych przez PWM, trzeba było starać się o nowy lokal. Udało się nam uzyskać gmach przy ul. Fredry, wyremontować go, przenieść tam bogate zbiory nutowe, dać miejsce pracującym redaktorom”.

 

      Budynek kiedyś            Budynek dziśOd 27 stycznia 1989 roku, kiedy miało miejsce uroczyste otwarcie, siedzibą Oddziału jest kamienica przy Fredry 8, dawny gmach Banku Dyskontowego, która powstała przed 1897 rokiem według projektu Kazimierza Löewego. Budynek ten przetrwał wojnę w stanie zupełnie niezniszczonym, w latach pięćdziesiątych XX wieku uległ dewastacji. W roku 1990 przeprowadzono remont generalny według projektu Tadeusza Gonera z odtworzeniem bankowej sali operacyjnej, jednocześnie wzmacniając stropy i dostosowując konstrukcję do potrzeb Działu.


W latach 1990–2007 dyrektorem DZN był Adam Neuer, obecnie funkcję tę sprawuje Teresa Kozak. 

Katalogi Wydawcy Agenci