PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

KontaktPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE

al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
tel. +48 12 422 70 44
fax 12 422 01 74
e-mail: pwm@pwm.com.pl

NIP: 6762502246, REGON: 363717113


NUMER KONTA DO ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH:
Bank Gospodarstwa Krajowego 67 1130 1150 0012 1271 2620 0021

NUMER KONTA DO PRENUMERATY RUCHU MUZYCZNEGO:

Bank Gospodarstwa Krajowego 62 1130 1150 0012 1271 2620 0014

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kupującego oraz numer zamówienia. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: internet@pwm.com.pl (skan lub pdf) lub faksem na nr +48 12 422 71 71.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

DYREKTOR - REDAKTOR NACZELNY
dr Daniel Cichy
tel: 12 422-70-44 w. 117 (sekretariat)

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Gołębiowska
tel: 12 422-70-44 w. 117 (sekretariat)
e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl

SEKRETARIAT
(informacje na temat Dyrekcji i Wydawnictwa)
Magdalena Poźniak-Mietła
tel. +48 12 422 70 44, w. 117
e-mail: magdalena_pozniak-mietla@pwm.com.pl

PROPOZYCJE WYDAWNICZE

e-mail: propozycje_wydawnicze@pwm.com.pl

REDAKCJA

KIEROWNIK DZIAŁU REDAKCJI
Maria Bielatowicz
tel. +48 12 422 70 44 w. 148
e-mail: redakcja@pwm.com.pl
 

SEMINARIUM EDYTORSTWA MUZYCZNEGO
Marta Turnau
tel. +48 12 422 70 44 w. 116
e-mail: seminarium@pwm.com.pl

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU
Sylwia Religa
tel. +48 12 422 70 44, w. 142
e-mail: handel@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU KRAJOWEGO
(zamówienia, katalogi, informacje o publikacjach i nowościach wydawniczych)
tel. / fax +48 12 422 71 71
e-mail: handel@pwm.com.pl

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

+ 48 885 860 351
(w godzinach 8:00-16:00, pon.-pt.)
+48 885 860 349
(w godzinach 10:00-18:00, pon.-pt.)
e-mail: internet@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU ZAGRANICZNEGO
(informacje o eksporcie, dystrybutorzy zagraniczni)
tel. / fax +48 12 422 73 28
e-mail: sales@pwm.com.pl

SEKCJA IMPORTU
(informacje o zagranicznych wydawnictwach reprezentowanych w Polsce)
tel: +48 12 422 70 44, w. 183
+48 885 860 340
e-mail: import@pwm.com.pl


KSIĘGARNIA FIRMOWA
al. Krasińskiego 11a, Kraków
tel. +48 12 422 70 44, w. 120,
+48 885 860 349
e-mail: ksiegarnia@pwm.com.pl
Godziny otwarcia: 10:00-18:00 (od poniedziałku do piątku)

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PRAWAMI
(umowy, prawa autorskie, licencje)

KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA PRAWAMI
Małgorzata Fiedor-Matuszewska
tel. +48 12 422 70 44, w. 145
e-mail: malgorzata_fiedor@pwm.com.pl

DZIAŁ
tel. +48 12 422 70 44, w. 145
e-mail: copyright@pwm.com.pl

DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI I EDUKACJI
Karolina Grysiak
tel. +48 12 422 70 44, w. 151
e-mail: karolina_grysiak@pwm.com.pl

PROMOCJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
Maryla Zając
tel. +48 12 422 70 44, w. 169
e-mail: maryla_zajac@pwm.com.pl

DZIAŁ FONOGRAFII

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRODUKCJI NAGRAŃ
Barbara Orzechowska-Berkowicz
e-mail: barbara_orzechowska@pwm.com.pl
 

Maciej Kopiński
tel. +48 12 422 70 44, w. 125
e-mail: maciej_kopinski@pwm.com.pl

GŁÓWNY GRAFIK WYDAWNICTWA
Marcin Hernas
tel. +48 12 422 70 44, w. 125
e-mail: marcin_hernas@pwm.com.pl


DZIAŁ POLIGRAFII I DIGITALIZACJI

KIEROWNIK DZIAŁU POLIGRAFII I DIGITALIZACJI
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w. 122
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl

REDAKTORZY TECHNICZNI
Elżbieta Rzyczniak
tel. +48 12 422 70 44, w. 173
e-mail: elzbieta_rzyczniak@pwm.com.pl

Grażyna Gajewska
tel. +48 12 422 70 44, w. 173
e-mail: grazyna_gajewska@pwm.com.pl

PROJEKT
„DIGITALIZACJA ZASOBÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU
POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO”


KOORDYNATOR
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w. 122
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl


DZIAŁ FINANSOWY

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Woźniakiewicz
tel. +48 12 422 70 44, w. 112
e-mail: anna_wozniakiewicz@pwm.com.pl

DZIAŁ
tel. +48 12 422 70 44, w. 172
e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl

ZESPÓŁ KONTROLINGU I ROZLICZEŃ

Krzysztof Stępień, Grzegorz Szumny
tel. +48 12 422 70 44, w. 132
e-mail: zkr@pwm.com.pl

ZESPÓŁ KADR I PŁAC

 

KIEROWNIK ZESPOŁU KADR I PŁAC

Justyna Jachimczak

tel. +48 12 422 70 44, w. 171
e-mail: justyna_jachimczak@pwm.com.pl

tel. +48 12 422 70 44, w. 171 lub 193
e-mail: kadry@pwm.com.pl

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

Lucyna Kinecka, Wanda Kondracka

tel. +48 12 422 70 44, w. 179
e-mail: zamówienia_publiczne@pwm.com.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Gabriela Szala
tel. +48 12 422 70 44, w. 118
e-mail: gabriela_szala@pwm.com.pl

GŁÓWNY INFORMATYK WYDAWNICTWA
Mariusz Rogalski

tel. +48 12 422 70 44, w. 141
e-mail: mariusz_rogalski@pwm.com.pl

ARCHIWUM
Wojciech Kuźma
specjalista ds. archiwum
tel/fax:+48 12 422 70 44 w. 186
e-mail: wojciech_kuzma@pwm.com.pl 


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zdzisław Zapał
tel. komórkowy: +48 885 860 913
tel. stacjonarny: +48 12 422 70 44 wew. 140
e-mail: iod@pwm.com.pl

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa
tel. +48 22 635 35 50
fax + 48 22 826 97 80

KIEROWNIK ODDZIAŁU W WARSZAWIE
Agata Kwiecińska
tel. +48 22 827 89 23
e-mail: agata_kwiecinska@pwm.com.pl

SEKRETARIAT ODDZIAŁU
Ilona Polak-Wróblewska
tel. +48 22 635 35 50, w. 11
e-mail: ilona_polak-wroblewska@pwm.com.pl

ADMINISTRACJA BUDYNKU
Janusz Wojdowski
tel. +48 22 635 35 50 wew. 23
e-mail: janusz_wojdowski@pwm.com.pl


DZIAŁ ZBIORÓW NUTOWYCH

KONTAKT W SPRAWIE WYPOŻYCZEŃ
e-mail: wypozyczenia@pwm.com.pl (dla klientów polskich)
e-mail: hire@pwm.com.pl (dla klientów zagranicznych)

Katarzyna Koziej
Koordynator do spraw wypożyczeń
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 20 
e-mail: katarzyna_koziej@pwm.com.pl

Małgorzata Gańko
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 15
e-mail: malgorzata_ganko@pwm.com.pl

Urszula Wesołowska
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 21
e-mail: urszula_wesolowska@pwm.com.pl

Agnieszka Winkowska
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 17
e-mail: agnieszka_winkowska@pwm.com.pl

Agnieszka Woyda
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 24
e-mail: agnieszka_woyda@pwm.com.pl

Maria Regulska
(wypożyczenia zagraniczne: import, eksport)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 14
e-mail: maria_regulska@pwm.com.pl

Anna Polanowska-Mazurek
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 wew. 19
e-mail: anna_polanowska@pwm.com.pl

Katarzyna Wiesiołek
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 wew.13
e-mail: katarzyna_wiesiolek@pwm.com.pl


DZIAŁ UMÓW
(umowy na wypożyczenie materiałów, nagrania CD/DVD, synchronizacja)
Agnieszka Cieślak
tel. +48 22 635 35 50 wew. 26
e-mail: agnieszka_cieslak@pwm.com.pl

Anna Czajka
tel. +48 22 635 35 50 wew. 25
e-mail: anna_czajka@pwm.com.pl


ZBIORY, OPRACOWANIE KATALOGÓW
Ewa Ostaszewska
tel. +48 22 635 35 50 wew. 18
e-mail: ewa_ostaszewska@pwm.com.pl

Justyna Neuer-Luboradzka
tel. +48 22 635 35 50 wew. 22
e-mail: justyna_luboradzka@pwm.com.pl

RUCH MUZYCZNY

REDAKTOR NACZELNY RUCHU MUZYCZNEGO
dr Daniel Cichy


SEKRETARZ REDAKCJI
Maciej Kucharski
e-mail: maciej_kucharski@pwm.com.pl

 

SEKRETARIAT RUCHU MUZYCZNEGO

Katarzyna Dubiel
tel. +48 885 860 332
e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl

PRENUMERATA
tel. +48 12 422 70 44, w. 197
e-mail: prenumerata@pwm.com.pl