PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

BIEŻĄCA EDYCJA 

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza

18. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
na


SOLOWĄ MINIATURĘ O CHARAKTERZE WIRTUOZOWSKIM
INSPIROWANĄ TWÓRCZOŚCIĄ FRYDERYKA CHOPINA
Z OPCJONALNĄ WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ


 

W nawiązaniu do tegorocznego 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznego świata, Polskie Wydawnictwo Muzyczne zachęca młodych kompozytorów do sięgania do wzorców chopinowskich i ogłasza konkurs kompozytorski na solową miniaturę o charakterze wirtuozowskim inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina z opcjonalną warstwą elektroniczną.

 

W tegorocznej edycji temat Konkursu nie ogranicza wyboru instrumentu. Do przesyłania swoich kompozycji zapraszamy kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie. Udział mogą brać w nim osoby pełnoletnie, które do dnia 22 września 2021 roku nie ukończą 30. roku życia.

 

Termin nadsyłania prac: 22 września 2021 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu).

 

Adres:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Dział Promocji i Edukacji
al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”

Dopuszcza się osobiste dostarczenie przesyłki do siedziby Organizatora Konkursu nie później niż do 22 września 2021 roku do godziny 16:00.

 

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie:

• Krzysztof Knittel

• Sławomir Kupczak

• Stanisław Leszczyński

• Marta Ptaszyńska

• Daniel Cichy

 

Przewidujemy wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

Nagrodami w Konkursie są:

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

• wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM,

• publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

 

Czekamy na nowe utwory! Powodzenia!

 

***

 

Kontakt: konkurs@pwm.com.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce REGULAMIN I ZGŁOSZENIA. 

o konkursie


bieżąca edycja


regulamin i zgłoszenia


laureaci i poprzednie edycje